Địa chỉ chi tiết càng thuận lợi cho quá trình triển khai công tác khảo sát và thiết kế.


Thiết kế nội thất

Thiết kế kiến trúc ngoại thất

Thiết kế cả kiến trúc nội thất và ngoại thất


1 phòng đơn lẻ

Từ hai phòng trở lên

Toàn bộ không gian căn hộ mới


Tôi muốn Nha Trang Home thi công sau khi chốt thiết kế nếu chi phí hợp lý

Tôi muốn đặt đơn vị khác thi công

Tôi chỉ muốn thiết kế trước và sẽ thi công trong tương lai