KHẢO SÁT CÔNG TRÌNH CẦN THIẾT KẾ

Giai đoạn tiếp theo, các kiến trúc sư Nha Trang Home sẽ tiến hành khảo sát thực tế hiện trạng công trình khách hàng mong muốn thi công.

Nha Trang Home sẽ thực hiện

  • Đo đạc, kiểm tra các không gian kiến trúc, tính chất của không gian, các vị trí và đường kỹ thuật.
  • Vẽ chính xác các không gian kiến trúc, đặc biệt là cao độ, kích thước, vị trí tường, dầm, sàn của khách hàng.
  • Vẽ chính xác vị trí, đường đi của các thiết bị, đường kết nối của các thiết bị kỹ thuật
  • Nắm được tính chất, thông số kỹ thuật của thiết bị hiện trạng hoặc sẽ lắp đặt…..

Sau khi khảo sát thực tế, hai bên thống nhất các danh mục đi đến ký kết hợp đồng thi công. Trong hợp đồng xác định rõ các mục như sau:

  • Chi phí thiết kế
  • Hạng mục sẽ thiết kế
  • Phong cách từng hạng mục
  • Tiến độ thiết kế
  • Tiến độ thanh toán
  • Các ưu đãi, khuyến mãi dành cho khách hàng (nếu có)