NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH THI CÔNG

Hoàn thiện bàn giao căn hộ cho khách hàng, thanh lý hợp đồng và phiếu bảo hành

Nghiệm thu công trình thi công
Nghiệm thu công trình thi công